Träningsdagbok

KLICKA HÄR OM DU BEHÖVER LADDA NER EN NY: TRÄNINGSDAGBOK 

På OLGY Uppsala rekommenderar vi alla våra elever att använda vår modifierade träningsdagbok som grundar sig på Mats Troengs dagbok som sedan modifierats av bland annat Albin Ridefelt. Vi startar alltid ett nytt läsår för åk 1 med en introduktion till  hur man använder en träningsdagbok generellt, samt hur just denna dagbok skall användas. Det enda du behöver ha tillgång till är en dator med programmet Excel.

När du börjar på vårt gymnasium får du en personlig mapp i Dropbox med just dina kartor, filer och planeringar i, där delar du även din träningsdagbok med din tränare som lätt kan hålla koll på hur dina kommande träningsperiod ser ut, samt hur du har tränat och hur du mår. Ni träffas även regelbundet och tittar tillsammans i dagboken.

SOFT om träningsdagböcker:

https://www.svenskorientering.se/tranatavla/traningsstodochveckovisatraningstips/Tranings-dagbocker/