OLGY IFs KARTOR

OLGY IF äger sedan 2019 egna kartor, på kartorna som vi delar med Uppsala OL allians kan vi arrangera både träningar och tävlingar med högsta kvalitet!

SALA BACKE:

Ca 2xA3 stor, skala 1:4000, ekvidistans 2.5 meter. Ritad år 2018-2020 av Johan Ek-Larsson i ”ISSOM 2007”. På den här kartan som ligger i anslutning till Celsiusskolan kan vi kliva rakt utanför dörren och löpa högkvalitativ OL på morgonträningarna.

KANTORN

Ca 1 A4 stor, skala 1:4000, ekvidistans 2.5 meter. Ritad år 2020 av Johan Ek-Larsson i ”ISSprOM 2019”. Här kan vi erbjuda eleverna som bor på vårt rekommenderade elevboende ”Kantorn” en sprint eller kartjogg direkt utanför dörren.