Distanspass med orienteringsmoment Röbo

Samling vid Kantorn för avlöp kl 8.00. VI springer till Röbo och springer en OL-bana där som variation till backbanelöpning. Ta med def-hållare och A4 plastficka

OL-övningen – Ni får en karta med en startpunkt och elva stycken kontroller på och en definition som anger i vilken ordning kontrollerna ska tas. ”Banan” består av fem slingor där varje slinga avslutas vid startpunkten. Gemensam start men alla löpare har sin individuella ordning på de fyra första slingorna men den femte är gemensam.

Målsättning med övningen är att ni under hög ansträngning ska genomföra ett perfekt lopp. Orienteringstekniskt är det lätt men trötta ben och andra löpare gör det svårt att ”göra allt rätt”

För att ni ska lyckas med målsättningen måste ni vara helt fokuserade på erat eget genomförande.

Utvärdering – Klarade du av att genomföra ett perfekt lopp? Varför blev det som det blev?

Försök komma ihåg vilka tankar du hade under övningen. Klarade du av att ”tänka rätt” eller dök det upp oönskade tankar som störde genomförandet?

Skriv ner på ett papper vilka tankar du hade. Bra och dåliga. Ta med pappret till nästa teori för vidare diskussion.

Anmälda

Namn Tidpunkt Kommentar
2019-01-12 17:26
2019-01-12 18:41
2019-01-08 07:10
Ebba Adebrant 2019-01-09 09:34
Emilia Bergström 2019-01-13 09:37
Gustav Björklund 2019-01-13 11:31
Manne Hammarberg 2019-01-13 18:24
Ludvig Holmqvist 2019-01-13 21:06
Emma Isacsson 2019-01-13 21:59
Alice Marmelid 2019-01-08 20:03
Amelie Rajan 2019-01-13 21:06
Oskar Sundblom 2019-01-09 16:33
Gunilla Svärd 2019-01-07 20:49
Hillevie Svärd 2019-01-12 21:27
Lovisa Wigertz 2019-01-13 18:36
Gustav Wirén Gonzalez 2019-01-13 22:38

Logga in för att anmäla dig till den här händelsen.